SYSTEMA-CB  ČESKÉ BUDĚJOVICE

Informace na techto strankach nejsou aktualni, presun webove prezentace Systemy Ceske Budejovice na www.systemacb.cz

 
 

SYSTEMA  přiblížení principů  a filosofie

    Důvod proč se ruské bojové umění jmenuje Systema je ten, že se jedná o celkový výchovný vzdělávací systém.  Termín Systema se objevil prakticky až ve 20. století a jako komplexní bojové umění se vyvinula z rukapašného boje.
 
    Systema je kompletní sada konceptů a cviků, které obohacují život ve všech směrech. Jak v rovině fyzické, tak i duchovní. Komplexní správný trénink tohoto bojového stylu je cestou k vylepšení funkcí všech sedmi fyziologických systémů těla a všech tří úrovní lidských schopností - fyzické, psychické a duchovní.
 

Filosofie a duchovní aspekt

    Klíčovým principem ruské Systemy je ne-ničení. Cílem je ujistit se, že váš trénink a postoj neublíží tělu a duši vašeho partnera.
 
    Systema je navržena k vytvoření a posílení vašeho těla, duše, rodiny a země. Systema má také jiné jméno "poznai sebia" neboli "poznej sebe". Co doopravdy znamená poznat sebe? Neznamená to pouze vědět jaké jsou vaše silné a slabé stránky. 
Trénování Systemy je cestou jak vidět svoji osobu v celé pravdě, vidět jak jsme doopravdy silní a slabí. Poznat co nás posiluje a co nám škodí. 
 
    Systema  umožňuje získat pravou sílu, která vychází z pokory a pochopení smyslu našeho života. Kořeny filosofie Systemy jsou v ruské Ortodoxní křesťanské víře, která učí, že cokoli se nám stane, zlé nebo dobré, má svůj účel a je to součástí božího plánu. Bojovníci Systemy často nastupovali k ochraně této víry a myšlenky křesťanství a aplikovali ji ve svém způsobu boje. Zásada neprotivení se síle je jeden ze základních principů Systemy, na kterém lze toto demonstrovat.
 
    A stejně jako nikdy nekončí snaha mnichů, hledajících osvícení, nekončí ani cesta bojovníka, hledajícího zdokonalení. A stejně jako největší světci Pravoslavné církve říkají, jsem hříšník, velcí mistři Systemy říkají, mnoho neumím, ale ukážu vám...
 
Pro vlastní cvičení není nutné přiklánět se k jakékoli víře.